Хора с невероятен късмет!
Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли за смет...
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
Хора с невероятен късмет!
1 от 14