Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
"Нямам пари за тренировки" е второто най-тъпо оправдание след "Нямам време"!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
Нямаш пари за тренировки? Не е оправдание!
1 от 23