Най-идиотските гении на планетата...
Оставяме това тук и доказваме, че еволюцията не съществува.
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
Най-идиотските гении на планетата...
1 от 11