Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Унижението, когато си толкова пиян, че даже си лишен от чувство за реалност, ама пука ти – няма да помниш, освен ако някой гад не ти разкаже.
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
Когато съм пиян съм Джеки Чан!
1 от 17